RODO

Regulamin Ochrony Danych Osobowych dla www.dostawcy-internetu.pl


1. Wstęp

Niniejszy dokument, zwanym dalej "Regulaminem", określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu www.dostawcy-internetu.pl, zwanego dalej "Serwisem".


2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest  serwis www.dostawcy-internetu.pl z siedzibą w Legionowie przy ul. Leśnej 4/94, 05-120 Legionowo, zwanym dalej "Administratorem".

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Jana III Sobieskiego 79, 05-120 Legionowo
b) przez pocztę elektroniczną pod adresem: info @dostawcy-internetu.pl.
c) telefonicznie: (22) 395 12 12

3. Zakres Przetwarzanych Danych Osobowych

Serwis przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

 •    Adres IP,
 •    Adres e-mail,
 •    Numer telefonu,
 •    Kod pocztowy,
 •    Miejscowość .

Jeśli Państwa dane wiążą się z zapytaniem o ofertę internetową, jest ona jednocześnie potwierdzeniem, faktu, że zgadzają się Państwo na kontakt zwrotny, a zatem na przedstawienie oferty handlowej z wykorzystaniem tych danych i na przetwarzanie ich w celu udzielenia odpowiedzi. Zgodę tą mogą Państwo odwołać w każdej chwili, jednakże przetwarzanie, które miało miejsce przed jej odwołaniem pozostaje w zgodzie z prawem.

4. Cele i Podstawa Prawna Przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 •     Marketingu bezpośredniego oferowanych usług,
 •     Obsługi zapytań o ofertę przesyłanych do Serwisu.

5. Odbiorcy Danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane dostawcom usług internetowych.


6. Przekazywanie Danych Poza EOG

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), chyba że jest to niezbędne z powodu technicznej obsługi Serwisu. W takich przypadkach Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.


7. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od ostatniej aktywności użytkownika w Serwisie.


8. Prawa Osoby, Której Dane Dotyczą

Użytkownik ma prawo do:

 •     Dostępu do swoich danych osobowych,
 •     Sprostowania nieprawidłowych danych,
 •     Usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),
 •     Ograniczenia przetwarzania,
 •     Przenoszenia danych,
 •     Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 •     Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9. Procedury Bezpieczeństwa i Ochrony Danych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.


10. Zmiany w Regulaminie

Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu będą komunikowane użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.


11. Kontakt w Sprawie Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: info @ dostawcy-internetu.pl.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

Najtańszy internet kablowy

Sieć lokalna - łącze 64 kb/s:
Telewizja kablowa: - łącze 300 Mb/s
xDSL - łącze 1,8 Mb/s:

Najtańszy internet bezprzewodowy

WIMAX - łącze 512 kb/s:
Wi-Fi - łącze 200 Mb/s:
GSM - łącze 150 Mb/s:

Zadzwoń, znajdziemy najlepszą ofertę dla Ciebie!
Infolinia: 22 395 12 12

Zamknij