Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.dostawcy-internetu.pl


1. Wprowadzenie

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie pełnej transparentności działań podejmowanych przez serwis www.dostawcy-internetu.pl (dalej: „Serwis”) w zakresie przetwarzania danych osobowych swoich użytkowników. Dokument ten opisuje sposób zbierania, wykorzystywania i ochrony informacji osobistych.


2. Administrator danych

Serwis www.dostawcy-internetu.pl dalej nazywany Administratorem, jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).


3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  •     Realizacja zapytań: Dane są niezbędne do wysyłania zapytań do operatorów telekomunikacyjnych o możliwość świadczenia usług internetowych pod wskazanym adresem.
  •     Marketing bezpośredni: Po wyrażeniu zgody, dane mogą być wykorzystywane do celów marketingowych własnych produktów Administratora.

4. Rodzaje przetwarzanych danych

Serwis zbiera dane osobowe podczas rejestracji w serwisie oraz z formularzy kontaktowych.


5. Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom usług internetowych, a także organom państwowym w przypadku żądania zgodnego z prawem.


6. Prawa użytkowników

Prawa Osoby, Której Dane Dotyczą, użytkownik ma prawo do:

  •         Dostępu do swoich danych osobowych,
  •         Sprostowania nieprawidłowych danych,
  •         Usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),
  •         Ograniczenia przetwarzania,
  •         Przenoszenia danych,
  •         Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  •         Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


7. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach za pośrednictwem Serwisu lub e-mail.


8. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: info @dostawcy-internetu.pl.

 

Najtańszy internet kablowy

Sieć lokalna - łącze 64 kb/s:
Telewizja kablowa: - łącze 100 Mb/s
xDSL - łącze 1 Mb/s:

Najtańszy internet bezprzewodowy

WIMAX - łącze 6 Mb/s:
Wi-Fi - łącze 512 kb/s:
GSM - łącze 10 Mb/s:

Zadzwoń, znajdziemy najlepszą ofertę dla Ciebie!
Infolinia: 22 395 12 12

Zamknij