Wiadomości

Loading


23.01.2023 | W pierwszej połowie 2023 r. Fiberhost będzie miał 1,3 mln adresów w zasięgu swojej sieci

Miniony rok był niezwykle ważny dla Fiberhost, operatora otwartych sieci światłowodowych. Infrastruktura spółki objęła swoim zasięgiem ponad milion adresów. Co więcej, do połowy 2023 roku łącznie spółka będzie gotowa świadczyć usługi dla 1,3 mln gospodarstw domowych.

Rok 2022 był czasem dynamicznego rozwoju Fiberhost. W minionym roku liczba gospodarstw domowych w zasięgu infrastruktury spółki zwiększyła się o niemal 50% względem wyniku z końca 2021 r. – z 740 tys. do 1,15 mln. Tylko w pierwszej połowie 2023 roku zasięg ten wzrośnie do ok. 1,3 mln adresów. Obecnie sieci Fiberhost obejmują ponad 8 tys. miejscowości w 8 województwach. Ponadto, sieć spółki ma już długość ponad 50 000 km, czyli o prawie 10 000 km więcej niż równik.

Już ponad 100 dostawców podpisało z nami umowy na świadczenie usług detalicznych, dzięki czemu klienci indywidualni mogą wybrać dla siebie ofertę, zarówno od największych operatorów, jak i dostawców lokalnych. Wspólnie zmieniamy realia w Polsce, przyczyniając się do walki o włączenie cyfrowe jak największej liczby mieszkańców naszego kraju – powiedziała Marta Wojciechowska, Prezeska Zarządu Fiberhost S.A.

Włączenie cyfrowe

Według danych GUS 8% gospodarstw cyfrowych w Polsce jest wykluczonych cyfrowo[1]. Problem ten występuje najczęściej na obszarach wiejskich wśród osób powyżej 45. roku życia. Fiberhost, chcąc bliżej przyjrzeć się temu zjawisku, w październiku 2022 roku opublikował raport „Włączenie cyfrowe”, w którym zaprezentowano m.in. powody niekorzystania z Internetu, wśród których znalazły się takie kwestie, jak bariery finansowe, brak dostępu do infrastruktury czy brak kompetencji cyfrowych. Oprócz budowy sieci światłowodowej operator ogranicza wykluczenie cyfrowe m.in. organizując warsztaty z wykorzystania nowych technologii w ramach bezpłatnej Akademii Fiberhost.

Uzupełnieniem raportu było też zaprezentowanie kosztów, które ponoszą budujący infrastrukturę w obszarach wiejskich, gdzie koszt podłączenia jednego gospodarstwa domowego jest o ponad 500% wyższy niż w miastach.

Aby wesprzeć walkę z wykluczeniem cyfrowym w 2022 roku powołaliśmy Fundację Open Allies - pierwszą w Polsce sformalizowaną inicjatywę na rzecz otwartych sieci światłowodowych. W ramach Fundacji, wspólnie z innymi operatorami hurtowymi, promujemy hurtowy dostępu do sieci światłowodowych, ale także współdziałamy w zakresie ustawodawstwa oraz wspieramy rozwój sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjno-prawnych. W ramach działalności statutowej organizacja planuje podjąć również działania edukacyjne służące upowszechnieniu wiedzy w zakresie telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności mających na celu rozwój cyfrowych kompetencji społeczeństwa, włączając do e-świata te osoby, które w tym momencie, z różnych powodów, nie mają dostępu do Internetu – dodała Marta Wojciechowska.

Zrównoważony Fiberhost

Oprócz aktywnej walki z wykluczeniem cyfrowym, misją Fiberhost jest działanie w duchu zrównoważonego rozwoju. W styczniu 2022 roku ukazała się pierwsza edycja Raportu Odpowiedzialnego Biznesu „We Care”, podsumowującego zobowiązania firmy w zakresie działań na rzecz klimatu, równości płci, włączenia cyfrowego czy też dobrostanu pracowników. Już wkrótce ukaże się druga edycja raportu, omawiająca szczegółowo powyższe zagadnienia. Już teraz 100% używanej przez całą Grupę energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Co więcej, w porównaniu z 2020 rokiem, emisja CO2 została ograniczona o 60%, a aby dodatkowo graniczyć swój ślad węglowy pracownicy Fiberhost posadzili w Wysogotowie, gdzie znajduje się siedziba operatora, 65 drzew, które rocznie pochłoną około 400 ton CO2.

W minionym roku Fiberhost aktywnie wspierał też organizacje pozarządowe, jak np. Fundacja Mam Marzenie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów czy Przytulisko u Wandy. W ramach swojego zaangażowania operator przekazał także m.in. 500 tys. zł Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz Ukrainy, a także oferował bezpłatne usługi dla uchodźców przybywających do Polski oraz wspierał organizację warsztatów z programowania dla migrantek.

źródło: Fiberhost

Kliknij aby powiększyć20.01.2023 | Deutsche Telekom najcenniejszą marką w Europie

Najcenniejsza marka w Europie, drugie miejsce wśród światowych operatorów telekomunikacyjnych i jedenaste miejsce w rankingu ogólnym – tak można podsumować wynik Grupy Deutsche Telekom, której częścią jest T-Mobile Polska, w opublikowanym właśnie raporcie Brand Finance Global 500.

Co więcej, kolejny rok z rzędu Grupa DT poprawiła też wartość marki – obecnie wynosi ona 62,9 mld USD i jest wyższa o 5 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Od 2020 roku wartość marki wzrosła aż o 58 procent.

Według najnowszego raportu Brand Finance Global 500 Grupa Deutsche Telekom, w porównaniu z wcześniejszym badaniem, poprawiła wszystkie swoje wyniki i debiutuje na pierwszym miejscu wśród marek w Europie. 

+ więcej...
20.01.2023 | Pierwsi operatorzy wirtualni korzystają już z mobilnej sieci Orange. Firma planuje w tym roku kolejne nowości w ofercie MVNO

Z usług MVNO korzysta obecnie 5 operatorów wirtualnych. 30 kolejnych zdecydowało się przetestować dostępne rozwiązania i rozważa skorzystanie z mobilnej oferty od Orange.

Firma wprowadziła usługi mobilne do swojej oferty hurtowej w zeszłym roku.

W 2023 r. planuje ją rozwijać dodając nowe funkcjonalności. Wśród tegorocznych nowości mają się znaleźć takie rozwiązania, jak eSIM, publiczne IP statyczne i dynamiczne oraz APN Prywatny.

MVNO to jeden z elementów kompleksowej oferty Orange dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, pozwalającej im budować własne oferty konwergentne łącząc m.in. internet światłowodowy oraz telefonię komórkową. 

+ więcej...
20.01.2023 | T-Mobile Polska i Infinera inicjują współpracę, by dostarczyć szybką i bezpieczną łączność polskim odbiorcom

T-Mobile Polska i Infinera podpisały porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju i dostarczania usług cyfrowych o wysokiej wydajności dla klientów biznesowych T-Mobile.

Partnerstwo będzie bazować na sukcesach obu stron w przełamywaniu barier przepustowości i bezpieczeństwa w telekomunikacji oraz na chęci współpracy nad wysoce zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie łączności i bezpieczeństwa.

Przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na łączność i cyfryzację w Polsce, T-Mobile Polska rozwija swoje usługi w tych krytycznych obszarach.

Bazując na portfolio zaawansowanych produktów w tych dziedzinach, T-Mobile Polska aktywnie współpracuje z lokalnymi i globalnymi dostawcami sprzętu oraz oprogramowania, aby zapewnić swoim klientom jak najlepsze rozwiązania cyfrowe, przyczyniając się tym samym do wzrostu konkurencyjności polskich firm, a w efekcie budując potencjał całej gospodarki kraju.

+ więcej...

Najtańszy internet kablowy

Sieć lokalna - łącze 1 Mb/s:
Telewizja kablowa: - łącze 1,5 Mb/s
xDSL - łącze 768 kb/s:

Najtańszy internet bezprzewodowy

WIMAX - łącze 1 Mb/s:
Wi-Fi - łącze 1,25 Mb/s:
GSM - łącze 500 Mb/s:

Zadzwoń, znajdziemy najlepszą ofertę dla Ciebie!
Infolinia: 22 395 12 12

Zamknij